Послання до пастви Української Православної Церкви з нагоди Прощеної неділі та початку Великого посту Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія

Возлюблені у Христі Преосвященні владики, отці, матушки, брати i сестри!

Сердечно поздоровляю усіх Вас з початком Великого посту – особливо важливого часу в духовному житті кожної віруючої людини.

У дні Святої Чотиридесятниці ми покликані згадати про духовну складову свого життя, покаятися у гріхах, укріпити свої духовні м’язи подвигом стриманості і молитви, для того щоб з чистим серцем та оновленими силами зустріти торжество із торжеств — Світле Христове Воскресіння.

Найсуттєвіша ціль посту — це смирення перед Богом. Людина, яка смиренна перед Богом, завжди прагне добра. Відсутність смирення породжує гордість, ворожнечу, протистояння, війни, яких, на жаль, у нашому світі сьогодні дуже багато. Треба завжди пам’ятати, що всім нам через смирення і щире покаяння необхідно преобразитися. Ми постуємо заради чогось більшого, аніж просто утримання в їжі. Внаслідок обмеження надмірності в задоволенні своїх щоденних потреб і віддалення від життєвої суєти відбувається очищення душі, наближення її до Бога, наповнення серця духовною радістю та бажанням жити за заповідями Божими. Великий піст — це наша спроба змінити себе і світ на краще.

Крім того, маємо сподівання, що прийдешній піст стане часом не тільки духовного, але і тілесного оздоровлення. Це особливо актуально в умовах, коли пандемія коронавірусу продовжує хвилювати людей усього світу. Хвороба змусила кожного з нас подивитися на повсякденне та звичне нам життя інакше. І зараз, коли вже рік ми знаходимось в умовах карантинних обмежень, ми маємо усвідомити, що саме піст, а разом з ним і щире покаяння, змінюють Божественні суди зі строгих на милостиві по відношенню до всіх нас.

Не може не хвилювати нас і те, що до цього часу, не зважаючи на численні прохання і звернення, у нашій державі не відмінені закони, що були прийняті минулою владою, і які суттєво обмежують права віруючих Української Православної Церкви. Хотілося б щоб голос наших вірян все ж таки був почутим. Тому благословляю у першу неділю Великого посту, коли святкуватиметься Торжество Православ’я, у всіх єпархіальних центрах нашої Церкви провести традиційні для цього дня хресні ходи та молитовні стояння, з урахуванням епідемічної ситуації. Ми маємо з молитвою на вустах та святинями в руках пройтися вулицями рідних міст, для того щоб засвідчити і нашу вірність Святому Православ’ю, і нашу любов до рідної Української землі – нашої земної Батьківщини. Ми є громадянами України, і у нас є вибороне кров’ю наших предків право сповідувати Православну віру так, як це заповідали Апостоли Христові та Святі Отці.

Нехай у дні Святої Чотиридесятниці кожному з нас вдасться духовно зосередитись, щоб достойно прийняти в своє серце Воскреслого Христа.

Також благословляється вірним нашої Церкви протягом цього Великого посту щодня прочитувати по одній кафізмі з Псалтирі. Крім цього, благословляється робити по три земні поклони з молитвою «Отче наш» з проханням прощення наших гріхів, а також по три земні поклони з молитвою «Богородице Дево» з проханням благословення Божого для нашої Української землі та її народу.

Боже благословення нехай перебуває зі всіма нами! Амінь!

 +ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Прощена неділя, 2021 рік

м. Київ


Возлюбленные во Христе Преосвященные владыки, отцы, матушки, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех Вас с началом Великого поста – особенно важным временем в духовной жизни каждого верующего человека.

В дни Святой Четыредесятницы мы призваны вспомнить о духовной составляющей своей жизни, покаяться в грехах, укрепить свои духовные мышцы подвигом воздержания и молитвы, чтобы с чистым сердцем и обновленными силами встретить торжество из торжеств – Светлое Христово Воскресение.

Самая важная цель поста – это смирение перед Богом. Человек,  смиренный перед Богом, всегда стремится к добру. Отсутствие смирения порождает гордость, вражду, противостояние, войны, которых, к сожалению, в нашем мире сегодня очень много. Надо всегда помнить, что всем нам путем смирения и искреннего покаяния необходимо преобразиться. Мы постимся ради чего-то большего, нежели просто воздержание в пище. Вследствие ограничения излишества в удовлетворении своих ежедневных потребностей и отстранения от жизненной суеты происходит очищение души, приближение ее к Богу, наполнение сердца духовной радостью и желанием жить по заповедям Божьим. Великий пост – это наша попытка изменить себя и мир к лучшему.

Кроме того, мы исполнены надежды, что грядущий пост станет временем не только духовного, но и телесного оздоровления. Это особенно актуально в условиях, когда пандемия коронавируса продолжает волновать людей всего мира. Болезнь заставила каждого из нас посмотреть на повседневную и привычную нам жизнь иначе. И сейчас, когда уже год живем в условиях карантина, мы должны осознать, что именно пост, а вместе с ним и искреннее покаяние, меняют Божественные суды со строгих на милостивые по отношению ко всем нам.

Не может не волновать нас и то, что до сих пор, несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в нашем государстве не отменены законы, которые были приняты предыдущей властью и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви. Хотелось бы, чтобы голос наших верующих все же был услышан. Поэтому благословляю в первое воскресенье Великого поста, когда будет праздноваться Торжество Православия, во всех епархиальных центрах нашей Церкви провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, с учетом эпидемической ситуации. Мы должны с молитвой на устах и ​​святынями в руках пройтись по улицам родных городов, чтобы засвидетельствовать и нашу верность Святому Православию, и нашу любовь к родной Украинской земле – нашему земному Отечеству. Мы – граждане Украины, и у нас есть отвоеванное кровью наших предков право исповедовать Православную веру так, как это завещали Апостолы Христовы и Святые Отцы.

Пусть в дни Святой Четыредесятницы каждому из нас удастся духовно сосредоточиться, чтобы достойно принять в свое сердце Воскресшего Христа.

Также благословляется верным нашей Церкви на протяжении этого Великого поста ежедневно прочитывать по одной кафизме из Псалтыри. Кроме этого, благословляется совершать по три земных поклона с молитвой «Отче наш» и просьбой о прощении наших грехов, а также по три земных поклона с молитвой «Богородице Дево» и просьбой благословения Божия для нашей Украинской земли и ее народа.

Божье благословение да пребывает со всеми нами! Аминь!

 

 +ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Прощеное воскресенье, 2021 год

г. Киев