Архив рубрики: Обращения

Послання до пастви Української Православної Церкви з нагоди Прощеної неділі та початку Великого посту Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія

Возлюблені у Христі Преосвященні владики, отці, матушки, брати i сестри!

Сердечно поздоровляю усіх Вас з початком Великого посту – особливо важливого часу в духовному житті кожної віруючої людини.

У дні Святої Чотиридесятниці ми покликані згадати про духовну складову свого життя, покаятися у гріхах, укріпити свої духовні м’язи подвигом стриманості і молитви, для того щоб з чистим серцем та оновленими силами зустріти торжество із торжеств — Світле Христове Воскресіння.

Найсуттєвіша ціль посту — це смирення перед Богом. Людина, яка смиренна перед Богом, завжди прагне добра. Відсутність смирення породжує гордість, ворожнечу, протистояння, війни, яких, на жаль, у нашому світі сьогодні дуже багато. Треба завжди пам’ятати, що всім нам через смирення і щире покаяння необхідно преобразитися. Ми постуємо заради чогось більшого, аніж просто утримання в їжі. Внаслідок обмеження надмірності в задоволенні своїх щоденних потреб і віддалення від життєвої суєти відбувається очищення душі, наближення її до Бога, наповнення серця духовною радістю та бажанням жити за заповідями Божими. Великий піст — це наша спроба змінити себе і світ на краще.

Крім того, маємо сподівання, що прийдешній піст стане часом не тільки духовного, але і тілесного оздоровлення. Це особливо актуально в умовах, коли пандемія коронавірусу продовжує хвилювати людей усього світу. Хвороба змусила кожного з нас подивитися на повсякденне та звичне нам життя інакше. І зараз, коли вже рік ми знаходимось в умовах карантинних обмежень, ми маємо усвідомити, що саме піст, а разом з ним і щире покаяння, змінюють Божественні суди зі строгих на милостиві по відношенню до всіх нас.

Не може не хвилювати нас і те, що до цього часу, не зважаючи на численні прохання і звернення, у нашій державі не відмінені закони, що були прийняті минулою владою, і які суттєво обмежують права віруючих Української Православної Церкви. Хотілося б щоб голос наших вірян все ж таки був почутим. Тому благословляю у першу неділю Великого посту, коли святкуватиметься Торжество Православ’я, у всіх єпархіальних центрах нашої Церкви провести традиційні для цього дня хресні ходи та молитовні стояння, з урахуванням епідемічної ситуації. Ми маємо з молитвою на вустах та святинями в руках пройтися вулицями рідних міст, для того щоб засвідчити і нашу вірність Святому Православ’ю, і нашу любов до рідної Української землі – нашої земної Батьківщини. Ми є громадянами України, і у нас є вибороне кров’ю наших предків право сповідувати Православну віру так, як це заповідали Апостоли Христові та Святі Отці.

Нехай у дні Святої Чотиридесятниці кожному з нас вдасться духовно зосередитись, щоб достойно прийняти в своє серце Воскреслого Христа.

Також благословляється вірним нашої Церкви протягом цього Великого посту щодня прочитувати по одній кафізмі з Псалтирі. Крім цього, благословляється робити по три земні поклони з молитвою «Отче наш» з проханням прощення наших гріхів, а також по три земні поклони з молитвою «Богородице Дево» з проханням благословення Божого для нашої Української землі та її народу.

Боже благословення нехай перебуває зі всіма нами! Амінь!

 +ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Прощена неділя, 2021 рік

м. Київ


Возлюбленные во Христе Преосвященные владыки, отцы, матушки, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех Вас с началом Великого поста – особенно важным временем в духовной жизни каждого верующего человека.

В дни Святой Четыредесятницы мы призваны вспомнить о духовной составляющей своей жизни, покаяться в грехах, укрепить свои духовные мышцы подвигом воздержания и молитвы, чтобы с чистым сердцем и обновленными силами встретить торжество из торжеств – Светлое Христово Воскресение.

Самая важная цель поста – это смирение перед Богом. Человек,  смиренный перед Богом, всегда стремится к добру. Отсутствие смирения порождает гордость, вражду, противостояние, войны, которых, к сожалению, в нашем мире сегодня очень много. Надо всегда помнить, что всем нам путем смирения и искреннего покаяния необходимо преобразиться. Мы постимся ради чего-то большего, нежели просто воздержание в пище. Вследствие ограничения излишества в удовлетворении своих ежедневных потребностей и отстранения от жизненной суеты происходит очищение души, приближение ее к Богу, наполнение сердца духовной радостью и желанием жить по заповедям Божьим. Великий пост – это наша попытка изменить себя и мир к лучшему.

Кроме того, мы исполнены надежды, что грядущий пост станет временем не только духовного, но и телесного оздоровления. Это особенно актуально в условиях, когда пандемия коронавируса продолжает волновать людей всего мира. Болезнь заставила каждого из нас посмотреть на повседневную и привычную нам жизнь иначе. И сейчас, когда уже год живем в условиях карантина, мы должны осознать, что именно пост, а вместе с ним и искреннее покаяние, меняют Божественные суды со строгих на милостивые по отношению ко всем нам.

Не может не волновать нас и то, что до сих пор, несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в нашем государстве не отменены законы, которые были приняты предыдущей властью и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви. Хотелось бы, чтобы голос наших верующих все же был услышан. Поэтому благословляю в первое воскресенье Великого поста, когда будет праздноваться Торжество Православия, во всех епархиальных центрах нашей Церкви провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, с учетом эпидемической ситуации. Мы должны с молитвой на устах и ​​святынями в руках пройтись по улицам родных городов, чтобы засвидетельствовать и нашу верность Святому Православию, и нашу любовь к родной Украинской земле – нашему земному Отечеству. Мы – граждане Украины, и у нас есть отвоеванное кровью наших предков право исповедовать Православную веру так, как это завещали Апостолы Христовы и Святые Отцы.

Пусть в дни Святой Четыредесятницы каждому из нас удастся духовно сосредоточиться, чтобы достойно принять в свое сердце Воскресшего Христа.

Также благословляется верным нашей Церкви на протяжении этого Великого поста ежедневно прочитывать по одной кафизме из Псалтыри. Кроме этого, благословляется совершать по три земных поклона с молитвой «Отче наш» и просьбой о прощении наших грехов, а также по три земных поклона с молитвой «Богородице Дево» и просьбой благословения Божия для нашей Украинской земли и ее народа.

Божье благословение да пребывает со всеми нами! Аминь!

 

 +ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Прощеное воскресенье, 2021 год

г. Киев

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО ОНУФРИЯ, СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ г. ХАРЬКОВА

боголюбивым пастырям, всечестному иночеству,
учащим и учащимся Харьковской духовной семинарии
и всем верным чадам Харьковской епархии
Украинской Православной Церкви

«…быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых…».
()

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные отцы, братья и сестры!

Сегодня сердца верующих, оставив земные попечения, преисполняются радости о Светлом Христовом Воскресении. Святая ночь Пасхи освещается духовным светом, проистекающим от Гроба Господня. Пресвятая Богородица, апостолы и святые жены-мироносицы стали первыми, кто узрел свет вечной блаженной жизни. Этот свет стал для человечества началом перехода от жизни во мраке греховных страстей к свободе в славе детей Божиих. Истина Светлого Христова Воскресения является краеугольным камнем Церкви Христовой.

До скончания времен слава Воскресения Христова будет освещать спасительный путь людям, ищущим Бога, стремящимся пребывать в Божественной любви как в искушениях земной жизни, так и в блаженстве жизни вечной. Залогом обетования спасения есть полнота Божественной любви, по которой Предвечный Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со Своим Создателем и Промыслителем.

Приобщаясь к всеобъемлющей любви Господа, мы обретаем непобедимое оружие «против миропровителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (). Мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы, и обретаем способность безбоязненно нести свое земное служение. Ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (). Искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его Святое Воскресение принесли человечеству невиданную прежде свободу – свободу от греха и погибели. Обретает эту свободу тот, кто вверяет себя Христу Спасителю, принимает Его как путь и истину, и жизнь (). Как говорит Святое Евангелие: «…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает Вас свободными» (). Благодаря приобретению свободы Христовой жизнь человека освобождается от лжи, человеческих заблуждений. Истина эта – Воскресший Господь наш Иисус Христос, разрушивший крепость ада и смерти, дарующий нам свободу избрать жизнь вечную. Святитель Иоанн Златоуст в «Огласительном слове» ободряет верующих словами: «Никто не страшись смерти, ибо от нее освободила всех нас смерть нашего Спасителя».

Святая Церковь Христова связывает земную жизнь с вечностью, служит источником благодатного возрождения и обновления человеческого естества. Как добрый хозяин возделывает свой виноградник, так Господь Сам заботится о Церкви, чтобы она приносила плоды святости и вечной жизни. Наша Украинская Православная Церковь является благодатной лозой виноградника Христова. Как произрастающие на земле растения подвергаются испытаниям погодных условий, так и в жизни Церкви бывают времена благоприятные и времена испытаний. Нам всегда необходимо помнить, что не важно в какие времена нам суждено жить и спасаться, а важно то, какой плод своей жизни мы приносим Богу. Важно, чтобы результатами наших дел были добро, мир, благо, а это невозможно без любви к Богу и ближнему.

Будем же вместе со Святой Церковью воспевать победу Спасителя над смертью, будем ликовать, радуясь дарованному искуплению, будем блюсти закон совершенный, закон свободы и никакие проблемы сегодняшнего дня не омрачат нашу истинную веру, возводящую нас к торжеству вечной жизни.

Пусть молитвы и труды, любовь к ближнему, забота о мире и процветании нашей Богом хранимой Украины станут прекрасным украшением Слобожанщины.

Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, неоскудевающей радости о Воскресении Христовом – победе над злом и смертью, а также изобильной помощи Божией в ваших повседневных трудах и молитвах, утверждающих верность Святому Православию!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

СМИРЕННЫЙ ОНУФРИЙ,
МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ,
МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ,
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
Г. ХАРЬКОВА
Пасха Христова
2019 г.
г. Харьков

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО ОНУФРИЯ, СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ г. ХАРЬКОВА

боголюбивым пастырям, всечестному иночеству, учащим и учащимся Харьковской духовной семинарии и всем верным чадам Харьковской епархии Украинской Православной Церкви

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» ()

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие отцы, братья и сестры!

Праздник праздников – Светлове Христово Воскресение наполняет наши души священным трепетом, восхищает разум величием подвига Христова, вселяет в сердца мир, радость и благоговейный восторг.

«Пасха священная нам днесь явися, Пасха новая, Пасха таинственная…. Пасха двери райские открывающая, Пасха, освящающая всех верных…» (Стихира Пасхи).

Христос воскрес, претерпев крестные муки во имя спасения людей. Он перенес человеческую несправедливость, озлобление, клевету и ложь, неверие и малодушие учеников, предательство Иуды, издевательства и побои, мучительную смерть. Господь наш воскрес вопреки всему. Он явил Своим Воскресением торжество силы и правды Божией над дьявольской злобой и ложью. Воскресение Христово утвердило в человеческой истории победу добра над злом, добродетели над нечестием. Благодаря вере мы принимаем истину Христовой победы и так совоскресаем со Христом. Обновившись в духе и истине, нам надлежит поступать по наставлению апостола Павла, который призывает: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» ().

За пасхальным богослужением мы слышим слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, что Слово было у Бога, и Слово было Бог, через Него все творение обрело свою жизнь, существование и Свет истинный (). Им же мы избавились от греховного проклятия.

Поистине нет и не может быть более радостной новости, чем известие об освобождении от уз богопротивного греха, об обретении свободы. В этом мы познаем, что Бог желает, чтобы человек был свободен и счастлив. Блаженный Августин в своем слове «О свободе воли» говорит, что «…наша свобода, когда мы покоряемся истине; Сам Бог нас освобождает от смерти, то есть от состояния греха… и ничем душа не наслаждается свободно, кроме того, чем она наслаждается безмятежно».

Разрушив преграды греха, Господь наш Иисус Христос упразднил границу, разделяющую мир ангельский и мир человеческий, границы между народами, языками, объединив всех Своею любовью.

Празднуя Воскресение Христово, мы не можем не обратить внимание и на то, что мир и наше общество переживают непростые времена, в которые происходит новое осмысление ценностей и вырабатываются новые направления жизненных процессов. В этом потоке земных событий Церковь Христова, основанная на пречистой крови Спасителя, на крови святых мучеников, твердо свидетельствует о главных истинах, неподвластных влиянию времени. О том, что для торжества добра, мы должны строить свою жизнь в согласии с заповедями Божиими, учась на исторических примерах. Духовная и молитвенная память о святых нашего края является для нас надежной опорой и поддержкой, путеводным маяком в житейском море.

Дорогие братья и сестры! В день Пасхи Христовой еще и еще раз поздравим друг друга, простим взаимные обиды, воспевая Воскресение Христово.

Молитвенно желаю всем вам, возлюбленные, светлой пасхальной радости. Будем с благоговением хранить нашу православную веру, церковное благочестие, ревновать о добродетели и милосердии, о служении ближним и дальним. Пусть будут успешны труды ваши на ниве церковной и во благо нашего украинского народа.

Призываю на всех вас благословение, возрадуемся и единым гласом воскликнем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

СМИРЕННЫЙ ОНУФРИЙ,
МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ,
МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ,
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
Г. ХАРЬКОВА
Пасха Христова
2018 г.
г. Харьков